האמת לא קיימת במילים.

אי אפשר לתפוס או להגיד את האמת.

אמת זה לא הבנה, או תפיסה.

הבנה או תפיסה זהו סך הכל פעולות המוח.

 

כי האמת זה מה שיש.

המוח לא מסוגל לחשוב על האמת.

הוא לא מסוגל לתאר את האמת.

הוא לא מסוגל להבין את האמת.

כי האמת זה מה שיש, והמוח הוא חלק ממנה.

 

האמת זה מה שקורה עכשיו.

האמת זה הווה שמתרחש עכשיו.

 

האמת כוללת מה שאנחנו רואים ומריחים.

והיא גם כוללת את מה שאנחנו חושבים או מרגישים.

זה לא אומר שמה שאנחנו חושבים זה האמת,

אלא ההחשיבה שלנו או הרגשות שלנו הם חלק מהאמת.

החשיבה או הרגשות שלהו הם האמת.

 

אין מה להבין, אין מה לתפוס.

כי הנסיון התפיסה או ההבנה זה חלק ממה שקורה.

אין מי שיתפוס, כמה שיתפס זה מה שרוצה לתפוס.

זה כמו נחש שמנסה לאכול את זנבו.

 

המוח הוא לא החלק העיקרי ממה שקיים.

המוח הוא סך הכל חלק ממה שקיים.

כמו שפרח צומח ומניב פרות,

המוח שלנו חושב ומניב הערות.

 

ולפעמים אנחנו נראה עץ ולפעמים אנחנו נריח וניל.

לפעמים אנחנו נחשוב מחשבה או נרגיש רגש.

לפעמים אחנו נכעס ולפעמים נבכה.

ובסוף נסיים לבכות ונרגיש הקלה.

 

כששני אנשים מתכווחים שניהם דוברי אמת.

כי האמת היא לא מה שהם אומרים.

מה שהם אומרים זה סך הכל מה שהם אומרים.

האמת היא הסיטואציה שיש שם

שאלו שני אנשים שאומרים אמת.

 

גם השיר הזה הוא לא האמת, אלא סך הכל תוצאתו של מוח.

 

פוסטים קשורים :