תמיד אמרו לי כשתבנה עסק תוכל לעבוד רק חצי יום.
שבניתי אחד הבנתי שהם צדקו, התחלתי באמת לעבוד חצי יום, 12 שעות.
רק שהפעם אני מחליט איזה חצי יום זה.